خانه | بایگانی/آرشیو برچسب‌ها : میوه گندیده

بایگانی/آرشیو برچسب‌ها : میوه گندیده

میوه ی به ظاهر زیبا اما در باطن گندیده، آیت انسان منافق

فرض کنید سیب زیبایی را در دست گرفته اید، با چاقو آن را شکاف می دهیدکه بخورید، اما آثار کرم خوردگی و گندیدگی در آن مشاهده می کنید. میوه ای که ظاهری زیبا دارد اما در باطن پوسیده و فاسد است؛ این آیت انسانی است که لباس حسن و پوشش زیبای حق را به جسم باطل خود پوشانیده است تا ... بیشتر بخوانید »