خانه | ویدئوهای مرتبط

ویدئوهای مرتبط

دانلود فایل تصویری آیت مداری۲

جلسه ۳۴۵ کلبه کرامت دانلود فایل تصویری آیت مداری۲ (بخش یک از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۲(بخش دو از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۲ (بخش سه از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۲ (بخش چهار از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۲ (بخش پنج از پنج) کیفیت ویدئوها: ۳gp بیشتر بخوانید »

دانلود فایل تصویری آیت مداری۱

جلسه ۳۴۲ کلبه کرامت دانلود فایل تصویری آیت مداری۱ (بخش یک از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۱ (بخش دو از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۱ (بخش سه از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۱ (بخش چهار از پنج) دانلود فایل تصویری آیت مداری۱ (بخش پنج از پنج)    کیفیت ویدئوها: ۳gp   بیشتر بخوانید »

شعر هفت متعلق ایمان( ۱ و ۲) برای آموزش به کودکان

کودکی که در حضور استاد حسن عباسی شعر هفت متعلق ایمان را می خواند: دانلود   شعر شماره۱ هو الحکیم ایمان به چی؟ ما مومن و مســــــلمونیم                                            دینمونو خوب می دونیم به هفـت چیز ایمان داریم                                          که اونا رو می شــــــماریم اولی ایــمان به خداســت                                           خونه ی خدا تو قلـب ماست خدای خــوب و مهـــربون                                           همّـــه چی داده بهـــمون ایمان ... بیشتر بخوانید »