خانه | آیت‌ها و مثال‌ها | در نگاه بزرگان | در شیء | سنگ های نان سنگک، آیت رذایل اخلاقی

سنگ های نان سنگک، آیت رذایل اخلاقی

وقتی نان سنگک داخل تنور روی سنگ ها قرار می گیرد، تا زمانی که کامل پخته نشود، سنگ هایی که به آن چسپیده است کنده و ریخته نمی شود.

 ayatmadari.ir-sangak (3)

 همین طور است برای انسان؛ تا وقتی که فرد در کوره ی تقوا پخته نشود، رذایل اخلاقی و بدی هایش ریخته نمی شود و حیات طیبه و عاری از سنگینی گناه را درک نخواهد کرد.

ayatmadari.ir-sangak (1)

همچنین برای سنگ های چسبیده به نان سنگک این آیت را نیز به ذهن متبادر می شود که همان طور که وقتی سنگ ها از نان سنگک می ریزند، نان سبک می شود زمانی هم که با توبه و انابه گناهان از انسان ریخته می شود، فرد در روح خود احساس سبکی می کند. البته در این آیت این تفاوت وجود دارد که سنگ با نان آمیخته نمی شود اما گناهان با روح فرد آمیخته شده و تک تک ابعاد وجودی او را تحت تاثیر قرار می دهد و پاک کردن اثر گناه از زدودن سنگ از نان به مراتب دشوار تر است، لذا بهتر آن است که گناه صورت نگیرد به جای آن که فرد پس از آن توبه کند. در این جا اشاره به این حدیث از امیرالمومنین علی علیه السلام به جاست که می فرمایند: «ترک گناه آسان تر از توبه کردن است project management tools

برگرفته از سخنان حجه الاسلام رادمرد

ارسال آیت از مخاطب آیت مدار، آقای سعید بوستانی

جوابی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه‌های ضروری نشانه‌گذاری شده است. *

*