رود جاری، آیت گذر عمر

در ادبیات غنی فارسی موارد بسیاری در اشعار، امثال و حِکَم به چشم می خورد که مصادیق “آیت” هستند. به عنوان مثال این بیت زیبا از حافظ شیرازی که می گوید:

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین / کاین اشارت به جهان گذران ما را بس

ayatmadari.ir-time is going

در این بیت، حافظ جاری بودن آب در بستر جوی را آیت گذر ایام عمر می داند و در مصرع دوم به مخاطب یادآور می شود که این اشارت یا به عبارت دیگر آیتی از گذران بودن عمر آدمی است.

ارسال آیت از مخطب آیت مدار، آقای علیرضا محمدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه‌های ضروری نشانه‌گذاری شده است. *

*