خانه | آیت‌ها و مثال‌ها | در نگاه مخاطبان | در گیاه | درختان و نوع دانه هایشان، آیت انسان ها و نوع افکارشان

درختان و نوع دانه هایشان، آیت انسان ها و نوع افکارشان

طبیعت پدیده:

درختان از نظر نوع میوه‌، یکسان نیستند بلکه به چند دسته تقسیم می‌شوند:

  • درختانی که میوه ندارند؛ مانند: سرو.
  • درختانی که میوه­ی آن­ها بی‌هسته و بی‌دانه اند. این میوه ها ابتر بوده و در ذات خود، امکان ادامه‌ی حیات و زایش ندارند؛ مانند: موز.
  • درختانی که میوه­ی آن­ها یک هسته دارند. این میوه‌ها، از طریق هسته، یک بار امکان برای ادامه‌ی حیات و زایش دارند؛ مانند: شلیل و هلو.
  • درختانی که میوه­ی آن­ها چند دانه دارد. این میوه‌ها، از طریق دانه‌هایشان، امکان بیشتری برای ادامه‌ی حیات و زایش دارند؛ مانند: پرتقال و نارنگی.
  • و درختانی که میوه­ی آن­ها همان دانه­ی آن‌هاست. این میوه‌ها سراسر، ادامه‌ی حیات و زایش‌اند؛ مانند: انار، انگور، توت.

ayatmadari (lob) (1)

 

حکمت پدیده:

درخت، آیت فکر انسان است که به هر طرف شاخه می‌گستراند و میوه‌اش، آیت محصول فکر است. بنابراین:

  • درختانی که میوه­ ندارند به افکاری اشاره دارند که هیچ محصولی به بار نمی‌آورند.
  • درختانی که میوه­ی آن­ها بی‌هسته و بی‌دانه اند، به افکاری اشاره دارند که محصول‌شان ابتر و بی‌دنباله است و به بن‌بست رسیده‌است.
  • درختانی که میوه­ی آن­ها یک هسته دارد به افکاری اشاره دارند که محصول‌شان ادامه دارد اما دامنه‌ی بسط محدودی دارد.
  • درختانی که میوه­ی آن­ها چند دانه دارد به افکاری اشاره دارند که محصول‌شان در مقایسه بیشتر قابلیت بسط و گسترش دارند.
  • و درختانی که میوه­ی آن­ها همان دانه­ی آن­هاست به افکاری اشاره دارند که محصول‌شان سراسر زایش و پویایی است و از هر جزء آن به تنهایی، افکار جدیدی قابل بسط و گسترش است.

ayatmadari (lob) (2)

عبرت پدیده:

شایسته نیست که انسان از حاصل افکار کسانی که به بن‌بست رسیده‌اند پیروی کند، چراکه آن‌ها در زندگیِ خود، راه نجات را نمی‌یابند. اگر فرد از حاصل افکار کسانی که محصول فکر‌شان، سراسر زایش و پویایی است بهره برد، این دانه‌ها در او نیز درخت فکر ایجاد می‌کند.

ارسال آیت از مخاطب آیت مدار: خانم محدثه قاسم پور

جوابی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه‌های ضروری نشانه‌گذاری شده است. *

*