آیت صید شدن ماهی در دریا

ماهی چه زمانی با قلاب ماهی گیری صید می شود؟

یک ماهی تا زمانی زنده است که در آب هست و یک تعامل عادی با محیط آب دارد. اما وقتی که طمع می کند و یا کنجکاو می شود و به سمت خوردن غذایی که برایش تازگی دارد حرکت می کند و بی موقع دهانش را باز می کند، آن زمان است که قلاب ماهیگیر به دهانش گیر می کند و صید می شود.

ayatmadari.ir-On-the-Hook

گاهی که به هدف های اصلی ساخت سایبر فکر می کنم می بینم دلایل زیادی دارد؛ از دید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، منازعات قدرت، ژئواستراتژی و …

اما همه در یک راستا هستند، به این معنی که همه ی این دلایل زیر پرچم یک دلیل اصلی قرار می گیرند و آن استفاده از تک تک مردم جهان و سوء استفاده از اطلاعات آنها به عنوان اهرم فشار و اجبار علیه بشریت است.

ayatmadari.ir-cyber-attacker

همه ما به فضای سایبر به نوعی حریص شده ایم! یا از سر کنجکاوی و یا از روی تازگی آن می خواهیم از همه گوشه کناره هایش سر در بیاوریم و امتحانی کنیم! و این گونه می شود  که قلاب دشمن بسیار دردناک به ما گیر می کند و صید می شویم!

ayatmadari.ir-fish.hook

ماهی تا وقتی دهانش بسته است زنده می ماند و زندگی می کند! ما هم تا وقتی دهانمان بسته است و اسرارمان را در سایبر پخش نکرده ایم می توانیم راحت باشیم ولی بعد از آن معلوم نیست قلاب دشمن ما را با خود به کجا ببرد…

ayatmadari.ir--cyber-attack

از سرنوشت ماهی درس بگیریم تا صید نشویم …

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارسال آیت از آقای:  رائد همّت

۲ نظر

  1. سلام
    حکمت آمیز و دلپسند بود .
    با تشکر

  2. خیلی جالب بود و میشه گفت من تجربه مشابه داشتم اما با کمک خدا به واسطه یکی از دوستان از منجلابش بیرون اومدم