آیت ساعت شنی

با نگاه به ساعت شنی، این پدیده ی دست ساز بشر، این آیت الهی به ذهن متبادر می شود:

قلب و روح انسان در ابتدا زندگی اش در دنیا از هواهای نفسانی پاک است؛ اما وقتی زندگی مادی شروع می شود هواهای نفسانی به سمت وی هجوم می آورند و اگر انسان به آن ها اجازه ی جولان بدهد، کل وجودش را فرا می گیرد تا جایی که دیگر هیچ اثری از لوح پاک قلب او باقی نمی ماند.

saat sheni-ayatmadari.ir

در واقع بخش پر ساعت شنی هواهای نفسانی و بخش خالی آن قلب و روح آدمی است. وقتی حیات مادی شروع می شود، بخش پر ساعت شنی بالاست و شروع می کند به فروریختن به بخش خالی آن و آرام آرام آن را پر می کند و این یعنی هواهای نفسانی در حال فراگرفتن وجود آدمی هستند.

 اما وقتی انسان توبه می کند یعنی زندگی دوباره ای را شروع می کند، ساعت شنی را بر می گرداند تا آن هواهای نفسانی که وجودش را دربرگرفته بودند تخلیه کند.

ayatmadari-saat.sheni

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارسال آیت از آقایان: صابر فلاحی و رسول خدارحمی

جوابی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه‌های ضروری نشانه‌گذاری شده است. *

*