خانه | آیت‌ها و مثال‌ها | در نگاه مخاطبان | در حیوان | مگس، آیت انسان ایراد بین

مگس، آیت انسان ایراد بین

یکی از ویژگی های مگس این است که روی آلودگی ها می نشیند؛ به طور مثال اگر شخصی ظاهر آراسته و مرتبی داشته باشد اما فقط یک لکه کوچک کثیفی مثلاً بر روی لباسش باشد، مگس مستقیم روی آن می نشیند و از آن همه آراستگی فقط آن لکه توجهش را جلب می کند. برخی افراد نیز همین گونه هستند؛ آن ها ویژگی های خوب یک فرد را نمی بینند و هر گاه با او مواجه می شوند، ایراد های او را متذکر می شوند که به این اخلاق، اخلاق مگسی می گویند.

ayatmadari (magas) (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارسال آیت از مخاطب آیت مدار، آقای مهران استیری

جوابی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدخانه‌های ضروری نشانه‌گذاری شده است. *

*

چهار × چهار =