خانه | آیت‌ها و مثال‌ها | در نگاه مخاطبان | در حیوان | حمله ی سگ، آیت تهاجم دشمن

حمله ی سگ، آیت تهاجم دشمن

هنگام برخورد با یک سگ، اگر از آن فرار کنیم دنبالمان می کند، اگر بدویم او هم با سرعت بیشتر پشت سرمان می دود و کوتاه نمی آید و آخر به ما می رسد و گاز می گیرد.

اما اگر ایستادیم، به آن سگ نگاه کردیم، او هم می ایستد و به ما نگاه می کند؛ اگر به او اخم کردیم و هم حالت تهاجمی به خود گرفتیم دم اش را می گذارد روی کولش و می رود.

ayatmadari.ir-hamleye sag

عکس العمل های مختلف سگ در قبال عمل ما می تواند آیتی از رفتار دشمنان ما باشد.

اگر در برابر دشمن از موضع ضعف وارد شویم و فرار را بر تهاجم و دفاع ترجیح دهیم آن گاه دشمن تا نابود کردن ما  از پای نمی نشیند؛ اما اگر بایستیم و از خود ضعف نشان ندهیم او هم حد و اندازه خودش را می فهمد و از حدودش تجاوز نمی کند.

ارسال آیت از مخاطب آیت مدار با نام مستعار: ژخار

دریافت کلیپ مربوط به این آیت، ساخته ی مخاطب آیت مدار، آقای سجاد اسماعیلی

۵ نظر

  1. سگ درست وحسابی به پستت نخورده

  2. خیلی آیت قشنگی بود
    بی زحمت بفرستید برای هیئت دولت که ندوند به سمت سگه اون هم با لبخند ژکوند…

  3. نکته ظریف در دشمن شناسی با استفاده از مثال هست که باید دقت کرد تا مثال دقیقی به دشمن مورد نظر نسبت داد در این مثال اگر شما با یک سگ تربیت شده برخورد کنید حتی اگر به او سنگ هم بزنید به این خیال که فرار کند – مثل سگ معمولی – برخلاف انتظار بسیار وحشیانه تر به شما حمله خواهد